| Home | Hoe ga ik te werk? | Contact |

Hoe ga ik te werk?

Na een intakegesprek start ik een pedagogisch/ didactisch onderzoek om de oorzaak en omvang van de hulpvraag precies in kaart te brengen. Een goede samenwerking met de school van uw kind is daarbij prettig. Verder komen uit dit onderzoek ook de mogelijkheden en vaardigheden van de leerling naar voren. Op basis hiervan kan de hulp worden opgebouwd.

 

Het is belangrijk dat de hulp aansluit bij de mogelijkheden en vaardigheden van uw kind. Samen met uw kind stel ik dan een handelingsplan op, met duidelijke omschreven doelen. Succeservaringen dragen voor een belangrijk deel bij aan het behalen van deze doelen.

 

De lessen duren drie kwartier. Tijdens de rt-les werk ik alleen met uw kind of in kleine groepjes (van maximaal drie leerlingen). Ik ga uit van een positieve werkhouding van de leerling en werk vanuit een professionele vertrouwensband.

 

www.bookman.nl