| Home | Hoe ga ik te werk? | Contact |

Remedial Teaching De Kleine Prins

Even voorstellen...

Mijn naam is Nelleke Botermans. Van huis uit ben ik remedial teacher/ intern begeleider voor het basisonderwijs. Als moeder van drie kinderen, een ervaring rijker, heb ik mijn praktijk voor Remedial Teaching weer opgestart om kinderen en hun ouders efficiënt te kunnen begeleiden.

Na mijn havo en vwo-opleiding studeerde ik aan de Pedagogische Academie. Als gediplomeerd leerkracht basisonderwijs heb ik enige tijd ervaring opgedaan in alle groepen van de basisschool. In de avonduren volgde ik de 3-jarige studie tot Remedial Teacher/Internbegeleider.

 

Als gediplomeerd remedial teacher was ik werkzaam op een school terwijl ik mijn praktijk aan huis begon.

Ik richt me op leerlingen van (basis)scholen met achterstanden of leerproblemen op het gebied van:

 

  • Lezen
  • Spelling
  • Dyslexie
  • Begrijpend lezen
  • Grammatica
  • Rekenen
  • Dyscalculie

Zelfvertrouwen is de basis van elk schoolsucces

Kinderen op de basisschool leggen een basis. Niet alleen op leergebied, maar vooral op sociaal en emotioneel gebied. Iedereen wil voor zijn kind een waardevolle basisschooltijd, vol fijne herinneringen. Een kind dat niet mee kan komen, voelt dat zelf al snel. Dan daalt het zelfvertrouwen en wordt presteren nog moeilijker. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Want alleen op basis van een gezond zelfvertrouwen kan een kind het beste in zichzelf naar boven halen en groeien. Elk kind verdient zijn eigen ruimte om te groeien.

Nieuwetijdskinderen

De laatste jaren vallen steeds meer kinderen in het onderwijs met leeren gedragsproblemen buiten de boot. Wanneer moet je ingrijpen? Wanneer is er meer onderzoek nodig? Onderzoek naar karaktereigenschappen en persoonskenmerken nemen een vlucht (ADHD, dyslexie, Nieuwetijdskinderen). Dat vraagt om kennis van zaken én het vraagt veel van het onderwijs. Het onderwijs kan niet zonder nieuwe inzichten.

 

 

Praktijk De Kleine Prins is lid van LBRT.
De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

www.bookman.nl