| Home | Hoe ga ik te werk? | Contact |

Remedial Teaching De Kleine Prins

Even voorstellen...

Mijn naam is Nelleke Botermans. Van huis uit ben ik remedial teacher/ intern begeleider voor het basisonderwijs. .

 Als moeder van drie kinderen, een ervaring rijker, ben ik een praktijk voor Remedial Teaching gestart om kinderen en hun ouders efficiënt te kunnen begeleiden.

Na mijn middelbare school studeerde ik af aan de Pedagogische Academie. Als gediplomeerd leerkracht basisonderwijs heb ik enige tijd ervaring opgedaan in alle groepen van de basisschool. In de avonduren volgde ik de 3-jarige studie tot Remedial Teacher/Internbegeleider. 

Als ervaringsdeskundige weet ik wat een diagnose voor een kind en zijn omgeving voor impact kan hebben.

 Ik heb invalwerkzaamheden  verricht op regulier- en speciaal basisonderwijs. Verder werk ik sinds 2008 vanuit mijn eigen praktijk.

 De laatste jaren begeleid ik leerlingen in het middelbaar onderwijs met  verschillende specifieke diagnoses. 

 

Ik richt me op leerlingen van primair- en middelbaar onderwijs. Op speciale en reguliere scholen.

Ik biedt coaching, remedial teaching en re-teaching. 

U kunt bij mij terecht voor:

 

  • Specifieke vakken als Nederlandse taal (; spelling, grammatica, begrijpend lezen, Nt2) en Rekenen. Op basisniveau beheers ik de restvakken.
  • Leerstoornissen (; dyslectie/ dyscalculie).
  • Coaching van rugzakleerlingen met verschillende dsm IV diagnoses en combinaties in het middelbaar onderwijs (mavo-vwo/gym.) 
  • Coaching bij Hoogbegaafdheid.
  • Werken aan zelfvertrouwen.Ieder kind is uniek.

Zelfvertrouwen is de basis van elk schoolsucces. Kinderen op de basisschool leggen een basis. Niet alleen op leergebied, maar vooral op sociaal en emotioneel gebied. Iedereen wil voor zijn kind een waardevolle basisschooltijd, vol fijne herinneringen. Een kind dat niet mee kan komen, voelt dat zelf al snel. Dan daalt het zelfvertrouwen en wordt presteren nog moeilijker. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Want alleen op basis van een gezond zelfvertrouwen kan een kind het beste in zichzelf naar boven halen en groeien. Elk kind verdient zijn eigen ruimte om te groeien.

 

Soms valt een kind op. Thuis of in de klas. Elk kind is uniek maar wanneer is er een gegronde reden tot zorg? Hoe ga je dan verder? Hoe kun je dan als ouder of leerkracht het beste handelen om tot beter resultaat te komen? Wanneer is er meer onderzoek nodig? Onderzoek naar karaktereigenschappen en persoonskenmerken nemen een vlucht (ADHD, dyslexie, ass-spectrum). Dat vraagt om kennis van zaken én het vraagt veel van het onderwijs. Het onderwijs kan niet zonder nieuwe inzichten.

 

 

Praktijk De Kleine Prins is lid van LBRT.
De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

www.bookman.nl